Koyasu Takehito 

Künstlername: Koyasu Takehito  
Name: Koyasu Takehito  
Geburtsdatum: 05. Mai 1967  
Geburtsort: Yokohama  
Stimme von: Aya Fujimiya