Miki Shini'chiro

Künstlername: Miki Shini'chiro  
Name: Miki Shini'chiro  
Geburtsdatum: 18. März 1968  
Geburtsort: Tokyo  
Stimme von: Yohji Kudoh