Sasaki Nozomu

Name: Sasaki Nozomu  
Geburtsdatum: 25. Januar 1967  
Geburtsort: Hiroshima  
Stimme von: Nagi Naoe