Hikaru Midorikawa

Name: Hikaru Midorikawa  
Geburtsdatum: 02. Mai 1968  
Geburtsort: Tochigi  
Stimme von: Schuldig