Yuuki Hiro

Künstlername: Yuuki Hiro  
Name: Teruhisa Tsuyusaki  
Geburtsdatum: 13. Februar  
Geburtsort: Tokyo  
Stimme von: Omi Tsukiyono